Obsługa okresowa

Obsługa okresowa

Zakres czynności sprawdzających zależy od konkretnego modelu pojazdu i rocznika. Standardowo poddajemy kontroli wszystkie podzespoły mechaniczne całego auta, przeprowadzamy pełną diagnostykę komputerową oraz kontrolę płynów eksploatacyjnych. Gwarantujemy Państwu, że podczas przeglądu auta w naszym warsztacie samochodowym w Lublinie zostaną przez nas wykryte usterki w ich początkowej fazie a powszechnie wiadomo, iż wcześnie wykryta usterka nie pociąga za sobą następnych.


Wymiana oleju

Podczas jazdy samochodem olej ulega zanieczyszczeniu, traci swoje właściwości i nie gwarantuje właściwego smarowania silnika. Regularna wymiana oleju pozwoli nam na zachowanie osiągów silnika i zwiększenie jego trwałości.

Informacje o tym jak często producent pojazdu zaleca wymianę oleju znajdziemy w książce serwisowej. Dla większości nowoczesnych aut wymagana jest wymiana oleju po przejechaniu 15 000 – 30 000 km lub po roku (zależne od zużycia oleju przez silnik i warunków jazdy). Przy autach wykorzystywanych do jazdy głównie po mieście zaleca się częstszą wymianę oleju.

Dysponujemy każdą odmianą oleju Castrol, w przypadku innych marek prosimy o wcześniejszą informację.


Przeglądy gwarancyjne

Kierowco samochodu, masz wybór:

Pamiętaj! Możesz wykonać w naszym warsztacie samochodowym w lublinie przegląd nawet w okresie gwarancyjnym nie tracąc gwarancji!

Wykonamy przegląd Państwa pojazdu zgodnie z wymogami producenta w konkurencyjnej cenie.

UWARUNKOWANIA PRAWNE I WYMOGI RYNKU MOTORYZACYJNEGO.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 01.10.2003r w EU (w Polsce 01.11.2004r) powszechnie znane pod nazwą dyrektywy GVO (Gruppen Freistelungs VerOrdnung) przestało obowiązywać. Z dniem 1 czerwca 2010r obowiązuje Rozporządzenie o Wyłączeniach Grupowych oraz zestaw Wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących stosowania w sektorze motoryzacyjnym europejskiego prawa o konkurencji – w skrócie nazywane MVBER ( Motor Vehicle Block Exemption Regulation) lub BER (Block Exemption Regulation). W dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenia:

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 330/2010 z dnia 20.04.2010r w sprawie stosowania art.101 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (L102/1)

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 461/2010 z dnia 27.05.2010r w sprawie stosowania art.101 ust.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (l129/52)

W § 69 wytycznych wskazano jako zakazane praktyki ograniczające konkurencję (a więc wchodzące w zakres zastosowania art.101 ust.1 Traktatu Unii Europejskiej): „uzależnianie prawnych lub przedłużonych gwarancji producenta wobec nabywcy od tego, czy użytkownik ostateczny zleci przeprowadzenie wszystkich napraw i konserwacji, również tych nieobjętych gwarancją, jedynie autoryzowanym warsztatom w ramach sieci…”

Z zapisu tego wynika, że gwarancja udzielana przez producenta pojazdu nie może być uzależniona od konieczności dokonywania napraw i przeglądów pojazdu w autoryzowanej sieci naprawczej.

W tym samym § 69 dalej zapisano: „To samo odnosi się do warunków gwarancyjnych wymagających użycia części zamiennych marki producenta w odniesieniu do wymiany części nieobjętych warunkami gwarancji…”

W przypadku usług za które płaci klient (przegląd płatny po pewnym przebiegu) można stosować alternatywne części zamienne. Oczywiście podzespoły wymienione podczas takiego przeglądu nie będą miały gwarancji producenta pojazdu, tylko gwarancję  danego producenta .

Wprowadzenie takich przepisów ma na celu zapewnienie Klientom swobody wyboru warsztatu do wykonywania usług serwisowych, w tym usług w okresie gwarancji oraz możliwość stosowania alternatywnych części zamiennych do tych napraw (w okresie gwarancji należy stosować elementy oryginalne lub o porównywalnej jakości).

Część o porównywalnej jakości nie oznacza jakości identycznej czy porównywalnej z jakością części fabrycznie montowanych w pojeździe. Część taka może mieć jakość porównywalną z jakością podzespołów zamiennych określonego asortymentu, dostarczanych przez producentów pojazdów swoim autoryzowanym sieciom warsztatów naprawczych, w tym części pochodzących z „asortymentu ekonomicznego” producenta pojazdu.

 

Przy tej okazji warto wspomnieć o klasyfikacji części zamiennych:

* OE – oryginalne części zamienne, dostarczane w opakowaniach firmowanych logo producenta pojazdu ( Volvo, Saab, Mercedes …etc)

* Q – oryginalne części zamienne dostarczane przez renomowanych producentów na montaż fabryczny w opakowaniach danego producenta, o jakości porównywalnej (takiej samej) z częściami OE. Mowa tu o producentach takich jak LUK, SACHS, ATE, TRW, BOSCH, LEMFORDER…etc.( dopuszczone do montażu również w serwisach autoryzowanych podczas napraw i przeglądów gwarancyjnych)

* P – części zamienne o jakości porównywalnej z częściami OE, dostarczane przez renomowanych producentów jako alternatywny zamiennik o takiej samej jakości bądź zbliżonej. Mogą one być stosowane również w autoryzowanych stacjach obsługi do napraw pogwarancyjnych

* Z – części zamienne powszechnie zwane podróbkami, których producentami są mniej znane koncerny, których jakość jest adekwatna do norm obowiązujących w danym koncernie. Nie można ich stosować w autoryzowanych stacjach obsługi.

W przypadku, gdyby serwis niezależny wykonał usługę źle, ASO nie może zakwestionować gwarancji na cały samochód, może jedynie odmówić uznania gwarancji tylko na usterki, które związane są z niewykonaną czynnością lub czynnością wykonaną źle, i to wówczas gdy udowodni, że te czynności mają swój związek przyczynowo-skutkowy z uszkodzonym elementem.

W związku z powyższym zapraszamy na tańszy serwis mechaniczny do naszego warsztatu samochodowego w Lublinie wszystkich użytkowników samochodów z całego województwa lubelskiego. U nas serwis jest nie tylko pewny lecz również konkurencyjny cenowo w stosunku do serwisów salonów samochodowych.

Back to top
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku