Klimatyzacja

Klimatyzacja

 

Dlaczego nasza klimatyzacja nie działa lub działa nieprawidłowo? Kiedy należy dokonywać jej przeglądów?

Sprawność klimatyzacji uzależniona jest głównie od ilości czynnika chłodniczego, który znajduje się w układzie. Zbyt duża ilość czynnika chłodniczego grozi uszkodzeniem sprężarki. Jeśli czynnika jest zbyt mało to nawet pomimo praktycznie ciągłej pracy sprężarki nie uda się osiągnąć odpowiednio niskiej temperatury, a ciągłe większe obciążenie silnika powoduje wzrost zużycia paliwa.

Zalecamy systematyczne serwisowanie klimatyzacji – najlepiej raz w roku.

Do serwisowania wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, który podczas przeglądu odsysa stary czynnik, sprawdza szczelność i jeśli test przebiegnie pozytywnie napełnia układ świeżym czynnikiem i olejem. Cała operacja trwa niewiele ponad 30 minut.

W odpowiednio działającej klimatyzacji temperatura powietrza wydobywającego się z nawiewów powinna wynosić od 5oC do 8oC. (mierzone kilka lub kilkanaście minut od włączenia – aby kanały wentylacyjne były odpowiednio schłodzone).

Osuszacz, którego funkcją jest pochłanianie wilgoci z układu, powinno się wymieniać po każdym rozszczelnieniu lub usterce sprężarki, a w prawidłowo działającym układzie co dwa, trzy lata. Pamiętajmy także o regularnej wymianie filtra pyłkowego, który ma duży wpływ na wentylację kabiny.

Oprócz serwisu klimatyzacji, gdyby zaszła taka potrzeba zajmiemy się również jej naprawą. Czasami, gdy Państwa samochód nie chłodzi kabiny tak jak powinien tylko naprawa klimatyzacji może przynieść wymierne rezultaty.

Wykonujemy serwis klimatyzacji na czynniku R134a oraz R1234yf.

 

Co powinieneś wiedzieć o czynnikach chłodniczych.

Zgodnie z nowymi przepisami europejskimi w sprawie ochrony środowiska od 1 stycznia 2017 roku producenci samochodów mają obowiązek stosowania w układach klimatyzacji czynnika o obniżonym współczynniku potencjału tworzenia efektu cieplarnianego.
W 2006 roku w Unii Europejskiej postanowiono, że czynnik chłodniczy stosowany wówczas w układach klimatyzacji, R134a, należy zastąpić czynnikiem chłodniczym o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, czyli o niższym współczynniku Global Warming Potential (GWP). Współczynnik GWP porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Wysoka wartość GWP wiąże się z wysokim, negatywnym wpływem na środowisko i w 2006 roku stwierdzono, że R134a, mający wartość GWP na poziomie 1430, odznacza się znaczną szkodliwością dla środowiska. Ponieważ w coraz większej liczbie samochodów instalowane są systemy klimatyzacji, Unia Europejska zaczęła stawiać wyższe wymagania w stosunku do stosowanych w nich czynników chłodniczych. W związku z tym konieczne okazało się stworzenie nowego czynnika chłodniczego o niższej wartości GWP, dostosowanego również do istniejących układów klimatyzacji, aby producenci nie musieli zmieniać obecnych instalacji ani konstruować całkiem nowych systemów.
Zasadniczo R1234yf to gaz, który potrafi relatywnie łatwo zmieniać stan z gazowego na ciekły i odwrotnie. Taka jest w skrócie definicja czynnika chłodniczego, a przemiana ta jest niezbędna do schłodzenia powietrza napływającego do wnętrza samochodu. Wartość GWP czynnika R1234yf to 4, czyli dużo mniej niż maksymalna dopuszczalna wartość wynosząca 150. Oznacza to, że dużo szybciej rozkłada się on w atmosferze, przez co jest bardziej przyjazny dla środowiska. Niestety R1234yf ma pewien drobny mankament w porównaniu z czynnikiem R134a, a mianowicie jest on łatwopalny, poza tym wymaga wyższego ciśnienia i wyższych temperatur. Pomimo tych mankamentów UE zdecydowała, że ryzyko wystąpienia pożaru w samochodzie z powodu czynnika R1234yf w razie ewentualnej kolizji jest tak niskie, iż w 2008 roku zatwierdziła oficjalnie ten czynnik.
Mimo iż R1234yf pracuje przy nieco wyższych ciśnieniach, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z istniejących komponentów. Na przykład, jeśli posiadasz sprężarkę z 2000 roku, nadal możesz jej używać. Musisz jedynie upewnić się, że olej i czynnik chłodniczy są wzajemnie kompatybilne. Ponadto w przypadku sprężarek z R1234yf konieczne jest stosowanie specjalnego oleju sprężarkowego PAG o łańcuchach chemicznych obustronnie „zablokowanych”. Ważne jest, aby o tym pamiętać.

 

Z nami serwis klimatyzacji jest szybki i przyjemny w efektach.

Back to top
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku